Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma

www.podopharma.com web sitesi olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veri, KVKK ‘da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

www.podopharma web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satın alabilmeniz, kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar olabilmeniz için kişisel bilgileriniz toplamakta ve kayıtlı üyelik olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4’te belirtilen ilkelere uyulması zorunludur;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:

Podopharma kişisel verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak, meşru bir temele dayanarak (açık rıza), şeffaflığı ilke edinerek işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır. Podopharma, kişisel verilerin, meşru bir sebep olmaksızın bireyler aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaması, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın ilke edinilmesi ve kişilerin bu bağlamda bilgilendirilmesi ve kişisel verilerin, bireylerin makul beklentileri ve öngörüleri doğrultusunda işlenmesi gerektiğini bilerek kullanmaktadır. 

 1. Doğru ve gerektiğinde güncel olma:

Podopharma, kişisel verilerin doğru olmasını sağlayacak makul önlemlerin alınması, elde edildiği kaynakların belirli olması, doğru olmamasından kaynaklı taleplerin özenle dikkate alınması, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi hususlarına özen göstermektedir.

 1. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:

Podopharma bu ilke çerçevesinde ticari faaliyetlerinin gerektirdiği belirli, açık ve meşru amaçlarla kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmektedir.

 1. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:

Kişisel verilerin, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ilkesi, işlenen verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olmasını, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasını gerektirmektedir. Podopharma kişisel verileri ticari faaliyetleri kapsamında belirlenen amaçları gerçekleştirmesine yetecek kadar işlemektedir. Podopharma yapmış olduğu iş ve vermiş olduğu hizmet dışındaki alanlar için kişisel verilerinizi işlememektedir.

 1. Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bu kapsamda Podopharma, kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Firmamız tarafından bir kişisel verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, söz konusu veri silinir ve yok edilir.

Poopharma, kişisel verilerinizi başta açık rızanız devamında ise mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır.

 1. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 2. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
 3. Üyelik işlemlerinin yapılabilmesi, veri tabanı oluşturulabilmesi,
 4. İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 5. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 6. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 7. İletişim için gerçek kişilerin adı/soyadı ve tüzel kişilerin unvanı ile adres, elektronik posta bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 8. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 9. Kullanıcı memnuniyetini, sadakatini, bağlılığını yaratmak ve arttırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan kullanıcılarımızı tanıyabilmek ve kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, 
 10. Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 11. İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 12. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri ve çözüm sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili mevzuat kapsamında kullanıcılarımıza bilgi verilmesi,
 13. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri ile diğer sair mevzuat kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 14. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 15. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 16. Talep ve soruların cevaplanması,
 17. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Firmamız meşru menfaatlerinin korunması.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu aydınlatma metnini  okuyup anladığınızı ve kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterdiğinizi site içerisinde üye olurken işaretlemeniz gereken kutucukları işaretlemeniz ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olacağınızı tarafınıza bildirmekteyiz.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz BoşÜrünlere Dön